+995 (032) 250 00 55

Axali Call Centri

ყველა ჩვენთაგანი აღმოვჩენილვართ სიტუაციაში, როდესაც ტელეფონზე ჩვენთვის საინტერესო საკითხზე კომპეტენტური პასუხის მიღების ნაცვლად მოკლე ზუმერები მოგვისმენია. ყველაზე ხშირი გადაწყვეტილება, რომელსაც ადამიანი ამ დროს იღებს – სხვა კომპანიასთან დაკავშირებაა. არა სასიამოვნო მომენტი კი არის ის, რომ კომპანიას წარმოდგენაც კი არ აქვს აღნიშნულ შემთხვევაზე..

ამიტომ, თუ კლიენტურასთან მჭიდრო ურთიერთობა თქვენი ბიზნესის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, აუცილებელია მომხმარებლისთვის შექმნათ მხარდაჭერის და უკუკავშირის ეფექტური, მოხერხებული სამსახური. ხოლო ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა – მოახდინოთ საკუთარი ქოლ-ცენტრის/ კონტაქტ-ცენტრის ორგანიზება, რომელიც მოგცემთ კლიენტებთან ურთიერთობის უსაზღვრო შესაძლებლობებს.   

მაგრამ ქოლ-ცენტრის ორგანიზება – არაა მარტივი ამოცანა. თქვენ გიწევთ მრავალი ამოცანის გადაჭრა: დაგეგმვიდან დაწყებული, ტექნიკის შეძენითა და ქოლ-ცენტრის მართვის სპეციალური პროგრამის შეძენა-დანერგვით დამთავრებული. ჩვენი სპეციალისტები მზად არიან დახმარება გაგიწიონ ნებისმიერ ეტაპაზე.

ჩვენი უნიკალური შეთავაზება  –  ქოლ-ცენტრი “გასაღებით”

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები ჩაატარებენ სამუშათა მთელ კომპლექს – დაწყებული არხების აუცილებელი რაოდენობისა და ტელეფონის ნომრის შერჩევით, დამთავრებული შესაბამისი ტექნიკის მიწოდებით, პერსონალის დაკომპლექტებით და ქოლ-ცენტრის საწარმოო ექსპუატაციაში გაშვებით.

ეტაპი 1 – მომზადება:

- თქვენი ქოლ-ცენტრის წინაშე მდგომი ამოცანების განსაზღვრა

- ქოლ-ცენტრის მუშაობის დაწყების თარიღი დაგეგმვა

- ბიუჯეტის განსაზღვრა, რომლითაც გეგმავთ თქვენი ქოლ-ცეტრის ორგანიზებას (ფინასური, დროითი და ორგანიზაციული ხარჯების ჩათვლით)

ეტაპი 2 – პროექტირება და სერვისი 

- ოთახის დაგეგმვა (განთავსება) – ნორმების შესაბამისად.

- რეკომენდაციები ქოლ-ცენტრის ოპერატორის სამუშაო ადგილის        გაფორმებასთან დაკავშირებით;

- ტექ-მოწყობილობის შერჩევა, ტექნიკური კონსალტინგი;

- კომპიუტერული და სატელეფონო ქსელის მონტაჟი.

ეტაპი 3 –  ქოლ-ცენტრის მოწყობილობები

- ტელეფონია (ტელეფონები, ავტოინფორმატორები, GSM-კარიბჭეები, PBX, სერვერი);

- ქოლ-ცენტრების პერსონალური სამუშაო სადგურები;

- სატელეფონო გარნიტურა ქოლ-ცენტრისთვის;

- ავეჯი ქოლ-ცენტრისთვი (მაგიდები, ტიხრები, სკამები);

- პროგრამული უზრუნველყოფა ქოლ-ცეტრის სრულყოფილი მუშაობისთვის.

ეტაპი 4 –  რეკრუტინგი

- ქოლ-ცენტრის დებულების შედგენა: 

- მიზნები და ამოცანები

- ფუნქციები, უფლებები, პასუხისმგებლობები

- სტრუქტურა, სუბორდინაცია ქოლ-ცენტრში

- შეფასების კრიტერიუმები, მოტივაცია, კონტროლი

- ოპერატორის ინსტრუქცია

- შრომითი უსაფრთხოების ინსტრუქცია

- შრომითი ხელშეკრულება და შინაგანაწესი.

- ოპერატორების შერჩევა სპეციალური ტესტირების სისტემის გამოყენებით;

- საბაზისო და პროფესიონალური, სერტიფიცირებული ტრენინგები:

- ოპერატორებისთვის

- მენეჯერებისა და სუპერვიზორებისათვის

- სარეზერვო ოპერატორებისათვის

გახსოვდეთ !  ნებისმიერი სიდიდის ქოლ-ცენტრი მაშინ არის ეფექტიანი და “ძლერი იარიღი” ბიზნესში, როცა მისი ყველა შემადგენელი კომპონენტი (ტექნიკურ-პროგრამული,ადამიანური რესურსი) გამართულად ფუნქციონირებს.

Empty section. Edit page to add content here.

Virt CC

Empty section. Edit page to add content here.