შენი ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია
თანამშრომლების მენეჯმენტი

მართეთ თქვენი გუნდი ჩვენი მოდულების დახმარებით.

წარმატებული მენეჯმენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი თანამშრომლებთან კომუნიკაციაა

დაგეგმეთ, თვალი ადევნეთ და შეაფასეთ შესრულებული სამუშაო მარტივად.
დაგეგმეთ, თვალი ადევნეთ და შეაფასეთ შესრულებული სამუშაო მარტივად.

დავალებების მოდული, კონტაქტ ცენტრი, მონიტორინგი

თანამშრომლების შიდა კომუნიკაცია

თანამშრომლების შიდა კომუნიკაციის მოდული

კომპანიაში თამაშრომლებს შორის კომუნიკაცია ამარტივებს პროცესს და ზრდის ოპერაციის ეფექტურობას.

შიდა კომუნიკაცია

გაუმარტივეთ თანამშრომლებს კომუნიკაცია

მიიღეთ და გააგზავნეთ შეტყობინებები
ფაილების გაზიარება
ფაილების გამარტივებული ძებნა
ღია და დახურული ჯგუფები
პირადი შეტყობინებები
დავალებების მართვის მოდული

დავალებების გაცემის, პროცესის მართვის და შეფასების მოდული.

გაანაწილეთ და თვალი ადევნეთ მიმდინარე დავალებების განვითარების ეტაპებს, მართეთ შესრულების დრო და შეუსრულებელი დავალების შემთხვევაში მათი კლასიფიკაცია.

შესრულების მაჩვენებლები
განლაგება კანბანის სტილით
დავალებების მოდული

მართეთ დავალებების შერულების პროცესი

დაამატეთ და გააერთიანეთ თანამშრომლები შესასრულებელი სამუშაოს მიხედვით, დაყავით და შეაფასეთ სამუშაო პროცესი მიმდინარეობის მიხედვით, დროულად აღმოაჩინეთ და გამოასწორეთ სამუშაო პროცესისი დროს წარმოქმნილი პრობლემები.

კონტაქ ცენტრის მონიტორინგი

კონტაქ ცენტრში შემოსული მომართვებისა და გაწეული მომსახურების მონიტორინგი.

გაზარდეთ მომსახურების ხარისხი, სამუშაო პროცესის ეფექტურობა და შეაფასეთ KPI მაჩვენებლებლებზე დაყრდნობით.

სხვადასხვა KPI მაჩვენებელი
ვიზუალიზაცის მრავალფეროვნება
კონტაქტ ცენტრის მონიტორინგი

მომსახურების ხარისხის მაჩვენებლები

სატელეფონო ზარებისა და შესრულებული დავალებების შეფასება მონიტორინგის მოდული, შენზე მორგებული KPI მაჩვენებლებით, პრობლემის დროული აღმოჩენისა და აღმოფხვრისათვის.

სხვა დამატებითი მოდულების ინტეგრაცია შენს სამართავ პანელში

გახადე მუშაობის პროცესი ბევრად მოქნილი

დეტალური ინფორმაცია

გაიარეთ კონსულტაცია ექსპერტებთან

ფასების შესახებ ინფორმაცია
თქვენზე მორგებული შეთავაზება
სხვა შეკითხვები