შენი ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია

ტექნიკური მხარდაჭერა და ტრენინგები

ნებისმიერი ტიპის ტექნიკური თუ საინფორმაციო მხარდაჭერა მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ ნებისმიერ შეფერხებაზე.

0322 501 505
Support@callapp.ge
24/7

რაც არ უნდა დაგჭირდეს!

ტექნიკური დახმარება და ტრენინგები

ტექნიკური მხარდაჭერა 24/7 - განმავლობაში

მუშაობის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემის აღმოფხვრა, თანამშრომლებისათვის ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა.

ტრენინგები თქვები თანამშრომლებისათვის

თქვენი თანამშრომლების გადამზადება.
სოფტის შესაძლებლობების გაცნობა.
მუშაობის პროცესის აღწერა და პრაქტიკა.

თქვენი ბიზნეს პროცესების ავომატიზაციისა და გამატივების პროცედურა

ანალიზი

ბიზნეს პროცესების შეფასების მდგომარეობა

დოკუმენტაციის შედგენა

კომპანიაზე მორგებული დოკუმენტაციის შედგენა

სოფტის დანერგვა

მორგებული სოფტის შემუშავება, დანერგვა

ტრენინგები და მხარდაჭერა

თანამშრომლებისათვის ტრენინგების ჩატარება